||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Harmonogram polowań zbiorowych na zwierzynę grubą i drapieżniki Koła Łowieckiego nr 14 "Dzik" w Pokoju w sezonie łowieckiem 2022/2023