||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Powiatu Namysłowskiego o zwołaniu XLI sesji w dniu 19 września 2022r.

Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Powiatu Namysłowskiego o zwołaniu XLI sesji w dniu 19 września 2022r.

 

Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/249/2021 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2022 rok.
  4. Zakończenie sesji.

 

Do pobrania:

PDFZawiadomienie o zwołaniu XLI sesji Rady Powiatu Namysłowskiego