||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Kanalizacja wsi Miodary

W dniu 9 września 2022r. została podpisana umowa z wykonawcą zadania pn.  ”Uprządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Miodary poprzez budowę infrastruktury kanalizacyjnej”. W postępowaniu przetargowym w dniu 24.08.2022 r. została wybrana jako najkorzystniejsza oferta firmy KOMPLEX Sp. z o. o. z Namysłowa. Szacowana wartość zadania 5 011 438,50 zł, w tym roboty budowlane 
na kwotę 4 950 000,00 zł.

W ramach zadania przewiduje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej rozdzielczej i ciśnieniowej dla połączenia dwóch zlewni terenu wsi. Przewidywany termin rozpoczęcia prac to wrzesień - październik 2022 r.

Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH w wysokości 4 702,500,00 zł.     

                                                                                                   Michał Hnat         

IMG_5868.jpeg
IMG_5876.jpeg