||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Informacja o wyłożeniu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów należących do osób fizycznych na terenie Gminy Świerczów.

Informuję, że od 15.09.2022 r do 14.11.2022 r. w Urzędzie Gminy w Świerczowie, w Referacie Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego (w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie ul. Brzeska 17, 46-112 Świerczów, gdzie znajduje się tymczasowa siedziba UG) zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt uproszczonego planu urządzenia lasów, należących do osób fizycznych, który będzie podstawą do naliczenia podatku leśnego.

Wszelkie materiały oraz Karta Zastrzeżeń do projektu planu dostępne w Urzędzie Gminy w Świerczowie oraz w załączniku.

 

Wójt Gminy Świerczów

Barbara Bednarz     

Załączniki

PDFupul Świerczów
PDFObjaśnienia
PDFMapy Gmina Świerczów
PDFKarta zastrzeżeń