||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

szkolenie e-learningowe "Istota partycypacji społecznej w procesie rozwoju lokalnego na przykładzie funduszu sołeckiego"

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza sołtysów, rady sołeckiej, radnych i pracowników UG, członków KGW i OSP oraz aktywnych mieszkańców gmin na szkolenie e-learningowe pn. „Istota partycypacji społecznej w procesie rozwoju lokalnego na przykładzie funduszu sołeckiego”. Szkolenie odbędzie się w terminie od 15 sierpnia do 30 września 2022 roku na platformie e-learningowej www.cdrkursy.pl. Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę potrzebną do wykorzystania funduszu sołeckiego w procesie
rozwoju lokalnego.
Szkolenie składa się z pięciu modułów edukacyjnych:
1. Teoretyczne podstawy rozwoju zasobów lokalnych
2. Partycypacja społeczna w procesie rozwoju lokalnego
3. Zasoby gminy
4. Zasady formalno-prawne funkcjonowania funduszu sołeckiego
5. Fundusz sołecki „Krok po kroku”
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Rekrutacja na szkolenie trwa od 8 sierpnia do 23 września 2022 roku.
Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez platformę eCDR pod adresem: https://planowanie.cdr.gov.pl/szkolenia/ Na podanej stronie należy w pierwszej kolejności zarejestrować się, następnie zalogować i zapisać się na szkolenie.Instrukcja zapisów na szkolenie znajduje się pod adresem: https://kalendarz.cdr.gov.pl/index.php/s/SH9ZtRLbLBraECG Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają potwierdzenie przyjęcia wraz z indywidualnym loginem i hasłem dostępu oraz instrukcją logowania. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje terminowe dopełnienie zgłoszenia. Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do posiadania indywidualnego konta poczty elektronicznej umożliwiającego rejestrację
do systemu eCDR oraz platformy e-learningowej. Jedyną aplikacją konieczną do korzystania z treści szkolenia jest przeglądarka internetowa. Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają na wskazany w zgłoszeniu adres email link z dostępem do szkolenia. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest pozytywny wynik testu zaliczeniowego.