||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Informacja dotycząca konkursu ofert na wybór realizatora w 2022 r., Programu Profilaktyki Zdrowotnej pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu II na lata 2020–2025”

Informacja dotycząca konkursu ofert na wybór realizatora w 2022 r., Programu Profilaktyki Zdrowotnej pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu II na lata 2020–2025” u co najmniej 165 osób urodzonych po roku 1985, obejmującego profilaktykę przeciwko cukrzycy typu II wśród mieszkańców Gminy Świerczów.

Nawiązując do ogłoszenia o konkursie ofert opublikowanego w dniu 18.07.2022 r. informuję, że nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym konkurs nie został rozstrzygnięty.

 

 

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz
   

 

PDFInformacja dotycząca konkursu ofert na wybór realizatora w 2022 r., Programu Profilaktyki Zdrowotnej pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu II na lata 2020–2025”