||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

IX Wojewódzki Bieg Przełajowy o Puchar Borsuka

Gmina Murów jako organizator IX Wojewódzkiego Biegu Przełajowego o Puchar Borsuka serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w biegu popularyzującym zdrowy tryb życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. W ramach biegu przeprowadzamy również kampanię informacyjną odnoszącą się do gatunku borsuka europejskiego (łac. Meles Meles).

Bieg zorganizowany zostanie na terenie zabytkowej Huty Żelaza w Zagwiździu oraz leśno-polnych ścieżkach Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.

Termin: sobota, 10 września 2022 r.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.murow.pl w zakładce bieg borsuka.


IX Wojewódzki Bieg Przełajowy o Puchar Borsuka odbywa się w ramach projektu pn.: „Inwentaryzacja przyrodnicza parku w Gierałcicach, ochrona in situ w zabytkowym parku w Pokoju oraz działania edukacyjno promocyjne" wraz z zadaniem nr 7 Gminy Murów pt.: „Organizacja kampanii promujących gatunek Meles meles z Czerwoną Listą Gatunków Zagrożonych – The IUCN Red List of Threatened Species na terenie Województwa Opolskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 5.1 - ochrona różnorodności biologicznej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Plakat WBPOPB 2022.jpeg