||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

DODATEK WĘGLOWY

Szanowni Mieszkańcy!

Uprzejmie informuję, że od dnia 17.08.2022 r. można składać wnioski o przyznaniu dodatku węglowego. Wnioski te należy składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Gminy, a także w siedzibie Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Świerczowie. Przypominam również, ze dodatek węglowy przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchennym piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy, które wcześniej zostały zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynku. Dodatek przysługuje na węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego. Dodatek przysługuje w kwocie 3 000 zł dla gospodarstwa domowego. Procedura składania wniosków o dodatek węglowy jest podobna jak przy składaniu wniosków o dodatek osłonowy.                                                                                             

Wójt Gminy Świerczów

                                                                                      Barbara Bednarz

DOCwzór wniosku dodatek węglowy.doc