||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

DODATEK WĘGLOWY

Szanowni Mieszkańcy!

Uprzejmie informuję, że w dn. 11.08.2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę o dodatku węglowym. Następnie Minister właściwy do spraw energii określi wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego (obecnie opublikowano jedynie projekt wniosku). Informacje dotyczące terminu od którego będzie można składać wnioski oraz wzór wniosku zostaną podane niezwłocznie po wydaniu rozporządzenia przez Ministra. Wzór wniosku wraz z informacją o możliwości składania wniosków zostanie również opublikowany na stronie internetowej Gminy, a także będzie dostępny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świerczowie. Przypominam również, ze dodatek przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchennym piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy, które wcześniej zostały zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynku. Dodatek przysługuje na węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego. Dodatek przysługuje w kwocie 3 000 zł dla gospodarstwa domowego. Procedura składania wniosków o dodatek węglowy będzie podobna jak przy składaniu wniosków o dodatek osłonowy.                                                                                     

     Wójt Gminy Świerczów

                                                                                         Barbara Bednarz