||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego do końca sierpnia

Przypominamy, że każdy rolnik chcący otrzymać zwrot poniesionych wydatków na olej napędowy wykorzystywany do produkcji rolnej – do 31 sierpnia powinien złożyć wniosek do Urzędu Gminy w Świerczowie. Wraz z wnioskiem należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju za okres od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. Środki zostaną wypłacone do końca października b.r.. Druki do pobrania dostępne są zarówno w siedzibie Urzędu Gminy (budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie, ul. Brzeska 17) jak i na stronie internetowej: bip.swierczow.pl (Katalog usług – Referat Finansowy - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej).

Mateusz Bieniek – Skarbnik Gminy