||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Fundusz sołecki na 2023 rok

W lipcu b.r. sołtysi Gminy Świerczów otrzymali informację o wysokości środków wyodrębnionych z budżetu Gminy Świerczów na fundusz sołecki przypadający na dane sołectwo w 2023 roku. Dla poszczególnych miejscowości wartości te są następujące: Bąkowice – 36 857,71 zł, Biestrzykowice – 32 870,02 zł, Dąbrowa – 45 174,91 zł, Gola 19 425,78 zł, Grodziec – 17 204,06 zł, Miejsce – 24 552,82 zł, Miodary – 28 084,78 zł, Starościn 28 027,81 zł, Świerczów – 41 187,21 zł, Wężowice 15 665,95 zł, Zbica – 22 274,14 zł. Jednocześnie przypominamy, że warunkiem przyznania w danym środków z funduszu jest złożenie do 30 września 2022 roku odpowiedniego wniosku. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem.  Ostateczny termin na złożenie do Urzędu Gminy w Świerczowie wniosku na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego wraz z całą dokumentacją to 30.09.2022 r. Wzory wniosków i dokumentacja w powyższym zakresie są do pobrania na stronie internetowej www.swierczow.pl w zakładce: Sołectwa – Fundusz Sołecki – Uchwalanie Funduszu Sołeckiego.

Mateusz Bieniek – Skarbnik Gminy