||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Główny Urząd Statystyczny prowadzi badanie koniunktury w rolnictwie AK-R