||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno–kompensacyjnej w szkołach gminnych

Ministerstwo sportu i turystyki.png

Gmina Świerczów otrzymała dofinansowanie projektu pn. „Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej”.

Projekt  realizowany będzie we wszystkich szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina.

W ramach projektu przewiduje się realizację dodatkowych pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci z klas I-VI. Na zajęcia będzie uczęszczało około 96 uczniów. Zajęcia realizowane będą od września do grudnia 2022 r., z uwzględnieniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.

Głównym celem zadania jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej jako uzupełnienie i wsparcie prowadzonego w trakcie nauki szkolnej procesu rozwojowego. 
Zajęcia są dofinansowywane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

Całkowity przewidywany koszt realizacji zadania: około 10.920,00 zł dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki: 5.460,00 zł.

Iwona Wilczyńska – Sekretarz Gminy