||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

KOMUNIKAT!!!

W związku z rozpoczynającymi się pracami dot. przebudowy drogi gminnej Biestrzykowice – Dąbrowa informuję, że nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym na ww. odcinku.

Proszę o niekorzystanie z ww. odcinka drogi na czas robót (za wyjątkiem rolników i dojazdu do posesji).

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

Michał Hnat

Kierownik Referatu Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego