||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Przebudowa drogi Biestrzykowice-Dąbrowa

FDS.jpeg

W dniu 10 czerwca 2022 r. została podpisana umowa z firmą ADAMIETZ Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Braci Prankel 1, 47-100 Strzelce Opolskie na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Biestrzykowice Dąbrowa”. Termin wykonania przebudowy wynosi 5 miesięcy od daty podpisania umowy tj. do dnia 10 listopada 2022 r. Przebudowa na odcinku 2,9 km.  Przebudowa będzie polegać na rozbiórce istniejącego pasa, robotach pomiarowych, ziemnych wykonaniu podbudowy, przepustów i rowów, nawierzchni jezdni oraz mijanek, oznakowania oraz kanału technologicznego. Gmina Świerczów uzyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość zadania wynosi 2.432.978,66 zł  natomiast kwota dofinansowania wynosi: 1.216.489,33 zł.

Magdalena Tomczyk

IMG_20220610_101527ok.jpeg

dofinansowano z RFRD.jpeg