||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Uwaga Kierowcy !!!

          Na terenie Gminy Świerczów nastąpiła w wielu miejscach zmiana organizacji ruchu drogowego, dla zarówno dla kierujących pojazdami, jak i dla pieszych. Zmiany dotyczą ograniczenia tonażu, ograniczenia prędkości i zamontowania progów zwalniających oraz wykonania nowych przejść dla pieszych:

  1. w dniu 28.06.2022 r. na drodze powiatowej nr 1136 O od ronda w Świerczowie w kierunku Mąkoszyc wprowadzono ograniczenie tonażu 10 t. Ograniczenie tonażu nie dotyczy  mieszkańców i podmiotów gospodarczych Gminy Świerczów,
  2. w miejscowości Biestrzykowice zamontowano dodatkowe 2 progi zwalniające na - ul. Lipowej i ul. Ludowej (części łączącej się z ul. Lipową), wraz z oznakowaniem pionowym - miejscowe ograniczenie prędkości do 20 km,
  3. wykonano dodatkowe przejścia dla pieszych w miejscowościach:
  • Biestrzykowice- skrzyżowanie ul. Lipowej z drogą wojewódzką 454,
  • Starościn- przy cmentarzu komunalnym na drodze powiatowej nr 1136 O,
  • Dąbrowa – 2 przejścia na skrzyżowaniu dróg powiatowych - ul. Kluczborska i ul. Główna,
  • Świerczów- ul. Brzeska (przy urzędzie gminy) na powiatowej nr 1136 O.

 

Wójt Gminy Świerczów

Barbara Bednarz