||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Deklarację CEEB można złożyć także po terminie

deklaracje-o-zrodlach-ogrzewania-budynkow.jpeg

W dniu 30 czerwca 2022 r. minął ustawowy termin, do którego właściciele i zarządcy nieruchomości mogli składać deklarację o źródłach ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wójt Gminy Świerczów informuje wszystkich, którzy nie dopełnili obowiązku i nie złożyli deklaracji o źródłach ciepła, że zgodnie z komunikatem Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w dalszym ciągu istnieje możliwość jej złożenia w systemie na stronie ceeb.gov.pl. Wypełniony dokument można wysłać również listem lub złożyć bezpośrednio w Urzędzie Gminy Świerczów. Złożenie deklaracji po terminie nie spowoduje automatycznego nałożenia kary na tych, którzy o tym zapomnieli. Wobec powyższego zachęcamy wszystkich do jak najszybszego złożenia deklaracji i przypominamy również o obowiązku składania deklaracji dla nowych źródeł ciepła oraz źródeł ciepła wymienianych na nowe, w terminie 14 dni od ich uruchomienia.

 

Alicja Paduch