||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Protokół z posiedzenia komisji powołanej do opiniowania ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2022 przez organizacje pozarządowe

Skan protokołu2306-1.jpeg
Skan protokołu2306-2.jpeg