||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

„Dotacje z POWEREM – wsparcie na otwarcie działalności gospodarczej dla osób poniżej 30 r.ż”