||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla Gminy Świerczów

bgk.png
 

Bank Gospodarstwa Krajowego, po pozytywnej decyzji Prezesa Rady Ministrów, w dn.14 czerwca 2022 r. wystawił dla Gminy Świerczów Promesę na kwotę 4.750.000,00zł, która pozwoli przystąpić do realizacji inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Miodary poprzez budowę infrastruktury kanalizacyjnej”.

Całkowita wartość zadania wynosi 5 000 000,00zł.

 

                                                                                                                      Justyna Krasoń