||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Projekt „Biznes to podstawa” – nabór 17.06.2022 r. – 30.06.2022 r.

Bez tytułu.png
 

Ogłoszenie o naborze wniosków

o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

w Projekcie „BIZNES TO PODSTAWA”

w ramach Osi Priorytetowej I, Działania 1.2, Poddziałania 1.2.1

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie zaprasza osoby w wieku 18 – 29 lat, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Namysłowie jako osoby bezrobotne, do składania wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 

Nabór wniosków będzie trwał w terminie:

od 17.06.2022 r. do 30.06.2022 r.

 

Uczestnicy:

Osoby młode w wieku 18 – 29 lat, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy                    w Namysłowie jako osoby bezrobotne, spośród których co najmniej 60% stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, czyli stanowią tzw. młodzież NEET.

 

Dodatkowe warunki:

  • Uczestnik projektu w okresie ostatnich 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie środków, pozostawał bez zatrudnienia i nie wykonywał innej pracy zarobkowej,
  • Uczestnik projektu nie może posiadać wpisu do ewidencji działalności gospodarczej przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku,
  • Uczestnik projektu nie bierze udziału w innym projekcie aktywizacji zawodowej współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Oferowane wsparcie:

  • Przyznanie 3 osobom bezrobotnym (1 - kobieta, 2 – mężczyzn) środków na podjęcie działalności gospodarczej w maksymalnej wysokości do 31 504,01 zł brutto (25 613,02 zł + VAT).

 

Przed złożeniem wniosku należy zadzwonić do Urzędu pod numer telefonu

77 419 09 34 lub 77 419 09 24 w celu ustalenia konkretnej godziny wizyty

w Urzędzie.

Wnioski należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy,

w godzinach pracy Urzędu (Namysłów, ul. Plac Wolności 1).

 

Więcej informacji:
tel. 77 419 09 34 lub 77 419 09 24
email: caz@namyslow.praca.gov.pl

Biuro projektu: Powiatowy Urząd Pracy
Namysłów, Plac Wolności 1