||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego