||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Program Rządowy „Korpus wsparcia seniorów” na rok 2022

godło.png
 

Gmina Świerczów – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpili do programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.: „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

Program jest finansowany w całości z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z wnioskiem Gminy Świerczów - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,  że w 2022r. program będzie realizowany z Modułu II w okresie od 01.06.2022r. do 31.12.2022r. mający na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Opieka na odległość jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie dla osób samotnych, które nie potrzebują usług całodobowych i nie korzystają z usług opiekuńczych, u których nieprzewidywalność zmiany stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia najszybszej pomocy, w tym medycznej,  w ramach świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych. Z powyższego programu skorzysta 30 osób w wieku 65 lat i więcej.

Moduł II wsparcie finansowe gminy w świadczeniu usług „opieki na odległość” na rzecz osób starszych przez dofinansowanie zakupu oraz kosztów użytkowania opasek bezpieczeństwa.  

Całkowita wartość projektu 23 350,00 zł i wyniosła 100% dofinansowania.

 

                                                             Maria Bednarz – Kierownik GOPS w Świerczowie

                                                                                                                 Kierownik GOPS

IMG20220526084752.jpeg