||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Budowa kanalizacji w Miodarach

BGK.jpeg
 

Inwestycja dofinansowana z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W dniu 14 lutego Gmina Świerczów złożyła wniosek na inwestycję pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Miodary poprzez budowę infrastruktury kanalizacyjnej”. Inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 5 km oraz pompowni sieciowych.

Planowana wartość inwestycji  to 5.000.000zł, z czego dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych wyniesie 4.750.000zł co stanowi 95% dofinansowania inwestycji, udział własny Gminy 5% tj. 250.000zł.

 

 

                        Justyna Krasoń