||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zapraszamy na SPOTKANIE INFORMACYJNE 19 maja 2022 r. o godz. 11:00 dotyczące projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach”

belka_fundusze_europejskie.png
 

Zapraszamy na
SPOTKANIE INFORMACYJNE 19 maja 2022 r. o godz. 11:00
dotyczące projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach”

 realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki edukacji.

 

Możliwość otrzymania 18 500 zł na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych. https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ . Dodatkowo PARP pokrywa koszt przeprowadzenia diagnozy kondycji przedsiębiorstwa.

Link do spotkania:
Dołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania >>