||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

! Komunikat !

KOMUNIKAT

 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2022 r. (Dz. U. poz. 1025)
od dnia 16 maja 2022 r. przestaje obowiązywać epidemia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w związku z wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a zaczyna obowiązywać stan zagrożenia epidemicznego.

 

Jednakże nadal do dnia 31 maja 2022 r.:

  1. nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa w budynkach, w których jest prowadzona działalność lecznicza, oraz w aptekach,
  2. wstrzymuje się przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem odcinka granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi,
  3. zlecenie wykonania badania laboratoryjnego polegającego na wykonaniu testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, następujące za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

 

Wójt Gminy Świerczów

                             Barbara Bednarz