||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W URZĘDZIE GMINY ŚWIERCZÓW na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy w Urzędzie Gminy Świerczów

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

W URZĘDZIE GMINY ŚWIERCZÓW

 

na wolne stanowisko urzędnicze

ds. księgowości podatkowej na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy
w Urzędzie Gminy Świerczów

 

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na wyżej wymienione stanowisko została wybrana:

 

Pani Magdalena Hryniewicz zam. w Biestrzykowicach

 

Uzasadnienie:

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Pani Magdalena Hryniewicz otrzymała najwięcej punktów za odpowiedzi na zadane przez komisję pytania,  wykazując się najlepszą wiedzą do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Świerczów, spełniając jednocześnie niezbędne wymagania określone w naborze.

 

Wójt Gminy    
Barbara Bednarz

Świerczów, dnia 02.05.2022 r.