||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W IX MAJÓWCE TTH

Szanowni Państwo,

W przeddzień 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja Tułowickie Towarzystwo Historyczne zaprasza do  udziału w IX Majówce TTH, dnia 2 maja 2022 r. (poniedziałek)

W programie – złożenie  kwiatów i odśpiewanie Roty i hymnu państwowego pod tablicami pamiątkowymi w Niemodlinie i w Tułowicach.

Wycieczka rowerowa 40 km.

Zbiórka na Rynku w Niemodlinie od godz. 9.45., dnia 2 maja 2022 r.

Start około godz. 10.00.

Na zakończenie (godz. 16.00.) ognisko na leśnej polanie koło Jeżowego Stawu w Skarbiszowicach.

Zapraszamy. Wpisowe wynosi 5 zł (w ramach wpisowego poczęstunek przy ognisku).

W załączeniu zaproszenie i informator dla uczestników.

Uczestnictwo w imprezie jest dorozumiane jako zgoda uczestnika na ewentualne wykorzystanie wizerunku w materiałach graficznych Tułowickiego Towarzystwa Historycznego – w przypadku braku takiej zgody, należy poinformować o tym organizatora.

Z poważaniem i z pozdrowieniami

Tułowickie Towarzystwo Historyczne

Henryk Gałkowski

Przewodniczący TTH 

PDF2022 ZAPROSZENIE 231 ROCZNICA KONSTYTUCJI 3 MAJA.pdf

PDF2022 XI MAJÓWKA TTH INFORMATOR.pdf

PDF2022 ŚPIEWNIK IX MAJÓWKI TTH.pdf