||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

regulamin przeciwpożarowy oraz instrukcja postępowania na wypadek pożaru