||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Umowa w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” podpisana!

poznajpolske loga.png

W dniu 7 kwietnia 2022 r. została podpisana pomiędzy Wójtem Gminy Świerczów Panią Barbarą Bednarz a Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji i Nauki Panem Wojciechem Kondrat i Panem Michałem Wujek umowa na przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku 2022 wycieczki szkolnej zorganizowanej przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świerczowie związanej z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra, przyjętymi do dofinansowania w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”.

 

Zaplanowana trasa wycieczki: Świerczów – Złoty Stok – Olesno – Świerczów,  w trakcie której dzieci zwiedzą w Złotym Stoku - Kopalnię Złota oraz w Oleśnie - Kościół odpustowy pw. św. Anny. Kwota dofinansowania 5 000 zł, natomiast wkład własny Gminy w wysokości 1 250 zł.

 

Pozostałe szkoły podstawowe z terenu Gminy Świerczów tj. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach oraz Szkoła Podstawowa w Dąbrowie pomimo złożonych wniosków w dniu uruchomienia programu o dofinansowanie nie zakwalifikowały się do dofinansowania z powodu wyczerpania środków.

 

Sekretarz Gminy – Iwona Wilczyńska