||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022

marszałek_woj_opolskiego.jpeg marszałkowska_inicjatywa_solecka.jpeg

 

W dniu 11.04.2022 r. została podpisana umowa pomiędzy Wójtem Gminy Świerczów Panią Barbarą Bednarz a Członkiem Zarządu Województwa Opolskiego Panem Antonim Konopka umowa o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w projekcie pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022” na dofinansowanie zadań własnych gminnych w zakresie realizacji małych projektów lokalnych na terenach wiejskich.

Jest to już III edycja Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej, w której uczestniczą ostatnie trzy sołectwa, które jeszcze nie otrzymały dofinansowania. W ramach tegorocznej edycji zaplanowano zadania:

  1. Sołectwo Bąkowice – „Zakup 2 namiotów wraz z zestawem ławek i stolików”,
  2. Sołectwo Biestrzykowice – „Doposażenie Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji wraz z zagospodarowaniem terenu wokół”,
  3. Sołectwo Starościn – „Letnia Przystań dla mieszkańców”.

 

Na każde z tych zadań otrzymano dofinansowanie w kwocie 5 000 zł, natomiast wkład własny w wysokości 1 250 zł został zabezpieczony w budżecie Gminy Świerczów na 2022 rok.

 

Skarbnik Gminy – Mateusz Bieniek

9.png
8.png
5.png
3.png
2.png