||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Letnia rehabilitacja dzieci ubezpieczonych rolników

W okresie wakacji 2022 r. KRUS Oddział Regionalny w Opolu organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci, na których wypoczynek będzie połączony z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie:

 

  • chorób układu oddechowego                w Szklarskiej Porębie

                                                                         w terminie 30.06-20.07.2022 r.

 

  • wad postawy  i chorób układu ruchu  w Jedlcu

                                                                     w terminie 11.07-31.07.2022 r.

 

ZASADY KIEROWANIA I KWALIFIKOWANIA DZIECI NA TURNUS

 

  1. Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie- ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok.
  2. Wiek- dzieci urodzone w latach 2007-2015 (7-15 lat)
  3. Podstawą do skierowania jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą               - druk należy pobrać w Placówkach Terenowych, Oddziale Regionalnym KRUS lub ze strony internetowej KRUS www.krus.gov.pl -  wypełniony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę w leczeniu którego pozostaje dziecko.

Do wniosku powinna zostać dołączona wypełniona dodatkowa informacja o stanie zdrowia dziecka jak i oświadczenie rodzica\ opiekuna prawnego zawierającą m.in. zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

  1. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają  dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

 

Wnioski można składać do 6 maja 2022 r.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Placówek Terenowych i Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu.