||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

!!!UWAGA!!! zmiana siedziby Urzędu Gminy

KOMUNIKAT

W związku z remontem budynku Urzędu Gminy w Świerczowie nastąpiła zmiana lokalizacji siedziby Urzędu.

Tymczasowa siedziba Urzędu mieści się w Gminnym Ośrodku Kultury
ul. Brzeska 17, 46-112 Świerczów

Kontakt:

e-mail:

poprzez platformę ePUAP www.epuap.gov.pl, adres skrytki ePUAP /yil8537bi6/SkrytkaESP

tel: 699 836 846, 77 400 80 69

1. Wejście główne

- Urząd stanu cywilnego

- Ewidencja ludności i dowody osobiste

- Kadry

- Referat rolnictwa, inwestycji i mienia komunalnego

tel. kontaktowy:

77 400 80 69

 

2. Wejście z tyłu budynku (mała sala)

- Sekretariat (Wójt)

- Referat finansowy:

* podatki i opłaty, ścieki

* księgowość

* płace

- Obsługa Rady Gminy

tel. kontaktowy:

699 836 846