||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Adaptacja sali Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie na rybackie centrum edukacyjno – kulturalne” - „Budowa antresoli w Gminnym Ośrodku Kultury w Świerczowie

rybactwo.png


Zakończono realizację zadania pod nazwą „Adaptacja sali Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie na rybackie centrum edukacyjno – kulturalne” związane z realizacją operacji w ramach działania  „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w ramach celu propagowaniu dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego obejmującej tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonych na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką. Koszt całego zadania wyniesie 277.909,78 zł., w tym dofinansowanie z PO Rybactwo w wysokości 207.921,00 zł. na które zaciągnięto kredyt w Banku Spółdzielczym w Namysłowie  Jednym z jej etapów była budowa antresoli (objęta procedurą przetargową) polegającej na wykonaniu konstrukcji żelbetowej antresoli, balustrady, schodów spełniających wymogi ppoż. wykończone ścianką na której zamontowano lustra, nowe oświetlenie. Do prezentacji dorobku rybackiego naszej Gminy na ścianach antresoli powieszono gabloty oraz zamontowano wyposażenie wynikające z oferty przetargowej, tj. podesty sceniczne na różnych wysokościach wyposażonych w 4-osobowe ławki przez co zyskaliśmy widownię na 43 miejsca, sprzęt nagłośnieniowy w postaci: miksera, głośników, przenośnej mównicy, 4 zestawów mikrofonów bezprzewodowych i baner promujący obfitość stawów hodowlanych na terenie Gminy Świerczów.
Zadanie, które realizowała firma RADEX BIS z Brzegu, odebrano 15 grudnia 2021 r. Koszt wykonania częściowego zadania pod nazwą „Budowa antresoli w Gminnym Ośrodku Kultury” z wyposażeniem wyniósł 212.514,15 zł.

W ramach dodatkowego wyposażenia zakupiono: laptop, rzutnik z ekranem, krzesła i stoły konferencyjne, parawany i witryny na czasopisma i książki, aparat z kamerą 4K dzięki której  będzie również możliwość relacjonowanie różnych wydarzeń online.

 

Dyrektor GOK Tadeusz Bezwerchny

IMG_4425.jpegIMG_4422.jpeg
IMG_4382.jpegIMG_4378.jpeg
IMG_4377.jpegIMG_4376.jpeg
IMG_4375.jpegIMG_4373.jpeg
IMG_4365.jpegIMG_4363.jpeg

IMG_4361.jpegIMG_3942.jpeg
IMG_3940.jpegIMG_3903.jpeg
IMG_3875.jpeg