||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Dzień Rolnictwa Ekologicznego UE

Parlament Europejski, Rada i Komisja podpisały wspólną deklarację, zgodnie z którą dzień 23 września uznano za Dzień Rolnictwa Ekologicznego w UE. Inicjatywa ta wynika z Planu działania na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej przyjętego przez Komisję Europejską 25 marca 2021 r., w którym zapowiedziano ogłoszenie takiego dnia w celu podniesienia poziomu świadomości społecznej na temat produkcji ekologicznej: czym się charakteryzuje i jakie przynosi korzyści.

ekologiczne_rolnictwo-2022.jpeg
 

W planie działania Komisja Europejska przewidziała również wprowadzenie corocznych nagród za doskonałe wyniki w dziedzinie ekologicznego łańcucha wartości. Nagrody mają wyróżnić najlepsze i najbardziej innowacyjne podmioty ekologiczne przyczyniające się do zmniejszenia presji rolnictwa na środowisko i klimat, a także do realizacji unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 i strategii „od pola do stołu”. Po raz pierwszy nagrody te zostaną przyznane 23 września 2022 r.

 

Nagrody ekologiczne UE

 

Celem konkursu jest wyróżnienie różnych podmiotów z całego ekologicznego łańcucha wartości, podmiotów które opracowały doskonały, innowacyjny, zrównoważony i inspirujący projekt przynoszący rzeczywistą wartość dodaną w dziedzinie produkcji i konsumpcji ekologicznej.

Konkurs obejmuje 8 nagród w 7. Kategoriach, tj.:

Kategoria 1: Najlepszy rolnik ekologiczny (mężczyzna i kobieta)

Rolnik certyfikowany zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/848  w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych. Celem tej nagrody jest wyróżnienie rolnika (jednej kobiety i jednego mężczyzny). Za tę kategorię odpowiadają Copa-Cogeca i europejska grupa IFOAM.

Kategoria 2: Najlepszy region ekologiczny

Region na poziomie NUTS 2 . Celem tej nagrody jest wyróżnienie regionu. Za tę kategorię odpowiada Europejski Komitet Regionów. 

Kategoria 3: Najlepsze miasto ekologiczne

Brak szczególnych kryteriów kwalifikowalności. Celem tej nagrody jest wyróżnienie miasta. Za tę kategorię odpowiada Europejski Komitet Regionów

Kategoria 4: Najlepszy biookręg ekologiczny

Biookręg to obszar geograficzny, na którym rolnicy, społeczeństwo, operatorzy turystyczni, stowarzyszenia i organy publiczne zawierają porozumienie o zrównoważonym zarządzaniu lokalnymi zasobami zgodnie z zasadami i praktykami produkcji ekologicznej. Celem tej nagrody jest wyróżnienie biookręgu. Za tę kategorię odpowiada Europejski Komitet Regionów.

Kategoria 5: Najlepsze MŚP ekologiczne

Przedsiębiorstwo certyfikowane zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/848, zgodne z definicją MŚP (przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 osób, którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub którego bilans nie przekracza 43 mln euro) i prowadzące w 100 proc. produkcję ekologiczną (rozumianą jako produkty ekologiczne lub produkty w okresie konwersji).Celem tej nagrody jest wyróżnienie małego lub średniego przedsiębiorstwa (MŚP) z siedzibą w UE zajmującego się przetwórstwem produktów ekologicznych. Za tę kategorię odpowiada Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny.

Kategoria 6: Najlepszy sprzedawca detaliczny żywności ekologicznej

Przedsiębiorstwo certyfikowane zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/848, oferujące w sprzedaży w 100 proc. produkty certyfikowane jako ekologiczne (rozumiane jako produkty ekologiczne lub produkty w okresie konwersji; z wyłączeniem produktów niespożywczych lub produktów spożywczych, które nie są dostępne w wersji ekologicznej). Celem tej nagrody jest wyróżnienie sprzedawcy detalicznego z siedzibą w UE oferującego produkty ekologiczne. Za tę kategorię odpowiada Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny.

Kategoria 7: Najlepsza restauracja ekologiczna

Restauracja oferująca w swoim menu w 100 proc. produkty certyfikowane jako ekologiczne (rozumiane jako produkty ekologiczne lub produkty w okresie konwersji), w miarę możliwości (zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/848). Celem tej nagrody jest wyróżnienie restauracji funkcjonującej samodzielnie lub w ramach sektora hotelarskiego albo gastronomicznego, oferującej w swoim menu certyfikowane produkty ekologiczne. Za tę kategorię odpowiada Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny.

Dlaczego warto zgłosić się do konkursu?

Chcesz pomóc zwiększyć świadomość społeczną na temat produkcji ekologicznej w UE? Chcesz pomóc zwiększyć przystępność cenową lub dostępność produktów ekologicznych w UE? Czy w tym celu opracowałeś(-aś) i wdrożyłeś(-aś) lub nadal wdrażasz doskonały, innowacyjny i zrównoważony projekt, który można powielić? Czy chcesz, aby więcej ludzi dowiedziało się o tym projekcie?

Jeśli odpowiedź na którekolwiek z powyższych pytań brzmi „tak”, zgłoś się do udziału w konkursie o unijne nagrody ekologiczne. Zwycięzcy otrzymają wyrazy uznania w postaci nagrody niefinansowej, a ich projekty zyskają większy rozgłos. W konkursie o nagrody ekologiczne UE mogą startować na przykład rolnicy ekologiczni, miasto lub region, oferujący w szpitalach bądź szkołach ekologiczne posiłki lub w inny sposób promujący produkcję ekologiczną, albo na przykład przedsiębiorstwo, które działa w łańcuchu dostaw żywności ekologicznej i stosuje wyjątkowe podejście.

Kto może się zgłosić?

Osoby/podmioty lub instytucje działające w ekologicznym łańcuchu wartości, z ciekawym projektem, który zwiększa przystępność cenową lub dostępność produktów ekologicznych w UE. Zgłoszenia mogą nadsyłać tylko osoby prawne lub fizyczne mające siedzibę lub miejsce zamieszkania w jednym z 27 państw członkowskich UE.

Jak wysłać zgłoszenie?

  1. Zgłoszenia należy nadsyłać od 25 marca 2022 r. do 8 czerwca 2022 r. do godz. 23:59:59 czasu środkowoeuropejskiego za pośrednictwem linków dostępnych od 25 marca br. na specjalnej stronie internetowej (kategorie nagród i nagrody).
  2. Zgłoszenie może być sporządzone w języku polskim.
  3. Zgłoszony projekt musi być realizowany w UE i musi wyraźnie odnosić się do jednej z siedmiu kategorii nagród/ośmiu nagród przewidzianych na 2022 r. Jeden projekt można zgłosić tylko w ramach jednej kategorii/nagrody. Każdy uczestnik konkursu może ubiegać się wyłącznie o jedną nagrodę. Maksymalnie można wysłać jedno zgłoszenie na nagrodę.
  4. Zgłoszony projekt powinien być już w pełni wdrożony bądź jego realizacja powinna być na tak zaawansowanym etapie, aby jury mogło go ocenić (tj. fizyczna realizacja projektu powinna być na takim etapie, aby możliwe było wykazanie, w jakim stopniu osiągnięto zamierzone cele).

Do 24 marca 2022 r. można informacyjnie zapoznać się z treścią poszczególnych kwestionariuszy zgłoszeniowych, a także ze szczególnymi kryteriami kwalifikowalności w każdej kategorii oraz kryteriami przyznania nagrody, pod adresem:  

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-action-plan/eu-organic-awards_pl#awardceremony

Uroczystość wręczenia nagród

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 23 września 2022 r., w Dniu Rolnictwa Ekologicznego w UE. Jeśli okoliczności pozwolą na organizację uroczystości wręczenia nagród na miejscu, zwycięzcy zostaną zaproszeni do Brukseli. W wydarzeniu udział wezmą przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów, Copa-Cogeca oraz europejskiej grupy IFOAM. Laureaci będą mogli przedstawić swoje projekty szerszej publiczności.