||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Poprawa efektywności energetycznej poprzez głęboką termomodernizację budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą źródeł ciepła i zastosowaniem OZE

BGK.jpeg

 

W dniu 16 marca 2022 r. została podpisana przez Gminę Świerczów umowa dotyczącą robót budowlanych na zadanie: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Świerczowie wraz z budową dźwigu osobowego – rozbudowa budynku”- realizowane w ramach zadania inwestycyjnego dofinansowanego z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - „Poprawa efektywności energetycznej poprzez głęboką termomodernizację budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą źródeł ciepła i zastosowaniem OZE”. Wykonawcą zadania będzie firma: Przedsiębiorstwo Handlowo-Wytwórczo-Usługowe „REM-BUD” z Rybnej. Wartość robót budowlanych w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego wynosi 2.715.238,04zł, z tego wartość dofinansowania w ramach ww. programu wyniesie 89,49%.

 

Dofinansowanie Inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

 

                                                                                                                      Justyna Krasoń

IMG_20220316_110925.jpeg
IMG_20220316_110855.jpeg