||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Dofinansowanie przebudowy budynku Urzędu Gminy Świerczów

BGK.jpeg
 

Dofinansowanie przebudowy budynku Urzędu Gminy Świerczów

W dniu 18.11.2021r. Gmina Świerczów otrzymała informację o przyznaniu dofinasowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład, na realizację inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez głęboką termomodernizację budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą żródeł ciepła i zastosowaniem OZE” na kwotę 2 430 000,00 zł, co stanowi 90% planowanych kosztów. Planowany okres realizacji robót 2022-2023. Przybliżony koszt zadania 2 700 000,00 zł.

Zakres inwestycji obejmuje głęboką termomodernizację m.in.: ocieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej, drzwiowej, wymianę poszycia dachowego, montaż OZE (pompa ciepła, fotowoltaika), montaż inteligentnej instalacji elektrycznej, przebudowę pomieszczeń, utworzenie sali konferencyjnej. Inwestycja poprawi znacznie efektywność energetyczną budynku użyteczności publicznej poprzez zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w zapotrzebowaniu energetycznym i będzie dostosowana dla osób niepełnosprawnych z ograniczeniami, również dla rodzin z małymi dziećmi oraz dla osób z problemami poruszania się pokonując bariery architektoniczne (montaż windy zewnętrznej, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych).

 

Kierownik RiM – Michał Hnat