||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

podpisanie umowy na realizację działań związanych z realizacją projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Polska cyfrowa loga.png

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

 

Informuję, że Gmina Świerczów, zgodnie z umową zawartą w dniu 17 marca 2022 roku umowie o powierzenie grantu o numerze 2803/2022, otrzymała dofinansowanie w wysokości 345 000,00 zł na zakup 90 sztuk sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, które zostaną przekazane bezpłatnie dzieciom i młodzieży w ramach wsparcia dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym.

 

 

Barbara Bednarz       

Wójt Gminy Świerczów

 

 

zrobiony plakat_a3_ok.jpeg