||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Rynek pracy – pomoc dla Ukrainy

W związku z agresją Rosji na Ukrainę Departament Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej uruchomił na wortalu publicznych służb zatrudnienia nową zakładkę adresowaną do uchodźców z Ukrainy o nazwie:
Rynek pracy – pomoc dla Ukrainy https://psz.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy.
Zakładka będzie na bieżąco aktualizowana i jest dostępna w wersji ukraińskiej,
zawiera trzy bloki informacyjne:
rynek pracy w Polsce,
pomoc w innych obszarach,
rynek pracy w Unii Europejskiej