||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

11 marca Dzień Sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim sołtysom z terenu Gminy Świerczów składamy wyrazy podziękowania za wkład pracy, zaangażowanie i aktywną postawę na rzecz wspólnoty lokalnej. Dużo zdrowia, optymizmu, pogody ducha,  satysfakcji z wykonywanej funkcji oraz realizacji pomysłów w działalności sołeckiej.

images (1).jpeg