||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Cyfrowa Gmina - Granty PPGR

logo FE flaga polski CPPC i flage UE.jpeg

W dniu 24 lutego 2022r. została przez Gminę Świerczów podpisana umowa grantowa w konkursie Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR.

W naborze prowadzonym przez Gminę Świerczów wpłynęło 94 wnioski, z których pozytywną weryfikację przeszło 90 wniosków. Łącznie Gmina otrzymała dofinansowanie na kwotę 345 000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. W ramach dofinansowania zakupionych zostanie: 12 szt. komputerów stacjonarnych, 74 szt. laptopy oraz 4 szt. tablety. Zgodnie z założeniami konkursu Gmina będzie miała 10 miesięcy na realizację  projektu grantowego. Po otrzymaniu środków finansowych Gmina Świerczów ogłosi postępowanie przetargowe w celu wyboru dostawcy sprzętu, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Po przeprowadzeniu przetargu na w/w sprzęt, zgodnie z zasadami dofinansowania, Gmina przekaże zakupiony sprzęt nieodpłatnie na własność na podstawie stosunku prawnego wnioskodawcom. Jednakże zakłada się, że nastąpi to przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2022/2023.

 

Justyna Krasoń