||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Konkurs pt. „Z Opolskim ARiMR o bezpieczeństwo dbamy! Nagrody zdobywamy!”

Konkurs skierowany jest do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich województwa opolskiego i polega na nakręceniu krótkiego filmu (od ok. 1,5 min. do ok. 2 min.) obrazującego działalność jednostki OSP np. niesienie pomocy, zapobieganie i walka z pożarami, usuwanie skutków klęsk żywiołowych, wspieranie lokalnych społeczności itp.

konkurs_plakat_gotowy.jpeg
 

Celem konkursu jest spopularyzowanie dążenia do ograniczenia wypadków oraz poprawy ochrony zdrowia wśród rolników i członków ich rodzin, jak również wskazanie ich związku z uzyskiwanym wsparciem z ARiMR.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń kończy w dniu 25 marca 2022r., przy czym Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu nadsyłania zgłoszeń.

Regulamin i niezbędne załączniki dostępne są pod poniższym linkiem:

 

https://www.gov.pl/web/arimr/z-opolskim-arimr-o-bezpieczenstwo-dbamy-nagrody-zdobywamy