||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

PILNE ! KOMUNIKAT DO MIESZKAŃCÓW

Urząd Gminy w Świerczowie informuje o obowiązku zgłoszenia (bezzwłocznie) przez właścicieli budynków (lokali), a także najemców do tut. Urzędu Gminy zakwaterowanych uchodźców z Ukrainy.

Wszyscy uchodźcy z Ukrainy przebywający na terenie Gminy Świerczów powinni zgłosić się do Urzędu Gminy w Świerczowie.
Kontakt:
Urząd Gminy w Świerczowie ul. Brzeska 48, pokój nr 5,
lub kontakt telefoniczny w godzinach pracy   77 419 61 70 wew. 24,
tel. kom. 699 836 846 (całodobowo).

 

Marta Woźniak,
Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej
wojska i spraw społecznych