||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Otwarte konkursy ofert, skierowane do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów, które są realizowane przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego