||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Informacja dla uchodźców

Osoby pochodzące z Ukrainy, które opuściły Ukrainę w wyniku działań wojennych po 24 lutego 2022 r.  przekraczający granicę powinni posiadać jeden z dokumentów:

- paszport ze stemplem potwierdzającym przekroczenie granicy;

- zaświadczenie Straży Granicznej o przekroczeniu granicy;

lub oświadczenie o przekroczeniu granicy RP – dotyczy osób, które nie zgłosiły się do punktów recepcyjnych, lub nie posiadają dokumentu potwierdzającego  przekroczenie granicy.

 

Druki oświadczeń do pobrania:

 

 

                   Marta Woźniak                

Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej,
            wojska i spraw społecznych