||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Informacja

Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed wojną, szukające schronienia w Polsce powinny udać się do punktu recepcyjnego. Otrzymają tam wszelkie niezbędne informacje dotyczące pobytu w Polsce.

Na opolskim dworcu głównym PKP został uruchomiony punkt informacyjny, który działa codziennie, także w weekendy w godz. od 9:30 – 21:30. Została również uruchomiona całodobowa infolinia w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim pod numerem telefonu +48 77 4524 178.

Przyjmowanie uchodźców odbywa się poprzez punkty recepcyjne, które zlokalizowane są na terenie województwa podkarpackiego i lubelskiego.
W ramach współpracy woj. opolskie jest ściśle połączone z woj. podkarpackim. Tam jest ustalane miejsce pobytu takiej osoby w woj. opolskim. Druga ścieżka związana jest z punktem przesiadkowym, który utworzono w Strzelcach Opolskich, gdzie przesiada się do autobusów albo busów i trafia wraz z pilotem w odpowiednie miejsce na terenie woj. opolskiego.

 

 

Marta Woźniak              

Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej,
            wojska i spraw społecznych