||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE „WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ NA TERENIE GMINY ŚWIERCZÓW” W 2022 R.

 

OGŁOSZENIE

WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT
NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE
„WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ

NA TERENIE GMINY ŚWIERCZÓW”
W 2022 R.

 

 

  1. Nazwa oferenta:

Stowarzyszenie Sportów Jeździeckich Ziemi Namysłowskiej

Nazwa zadania publicznego:

„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez jeździectwo”

Wysokość przyznanych środków publicznych:

Brak – oferta odrzucona

 

  1. Nazwa oferenta:

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Świerczowie,
46-112 Świerczów, ul Brzeska 48

Nazwa zadania publicznego:

„Sportowa Gmina Świerczów”

Wysokość przyznanych środków publicznych:

55 000,00 zł

 

Wójt Gminy Świerczów
 mgr Barbara Bednarz