||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Protokół z posiedzenia komisji powołanej do opiniowania ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2022 przez organizacje pozarządowe

skan protokołu-1.jpeg

skan protokołu-2.jpeg