||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

UCHWAŁY 2022 R

 • Uchwała Nr XXIX/303/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXIX/304/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2022 r.
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXIX/305/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXIX/306/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXIX/307/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXIX/308/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXIX/..../2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie zmiany określenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych
  PDFProjekt  || 
 • Uchwała Nr XXIX/309/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie apelu do Marszałka Województwa Opolskiego o realizację inicjatywy Społecznego Komitetu Dokończenia Budowy Obwodnicy Miejscowości Opole-Borki, Dobrzeń Mały i Dobrzeń Wielki, podejmowanej przez mieszkańców w celu dokończenia budowy obwodnicy
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXIX/310/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 lutego 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Namysłów w sprawie zasad finansowania w 2022 roku opieki zapewnianej w żłobkach dzieciom z terenu Gminy Świerczów
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXIX/311/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie poparcia apelu Sejmiku Województwa Opolskiego dotyczącego wyrażenia sprzeciwu wobec obniżenia wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego na rok 2022
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXIX/312/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie przyjęcia Programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXIX/313/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXIX/314/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerczów
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXIX/315/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/102/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na zamieszkałych nieruchomościach oraz ustalenia wysokości tej opłaty
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXIX/316/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świerczów
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXIX/317/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2022 – 2024
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXIX/318/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieodpłatnie w formie darowizny nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr 186/9, ark. mapy 1 w obrębie Świerczów do zasobu Gminy Świerczów
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXIX/319/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji im. Nikoli Tesli dotyczącej wydania zakazu stosowania „maseczek ochronnych” na terenie podległych miejscowości
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXIX/320/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji im. Nikoli Tesli dotyczącej wydania zakazu stosowania kwarantann i izolacji medycznej
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXIX/321/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji im. Nikoli Tesli dotyczącej wydania zakazu stosowania „szczepionek” mRNA (wszystkich producentów)
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXX/322/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 31 marca 2022r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXX/323/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 31 marca 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2022 r.
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXX/324/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 31 marca 2022r. w sprawie przyjęcia „Rezolucji w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę”
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXX/325/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 31 marca 2022r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii na lata 2022 – 2025”
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXX/326/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 31 marca 2022r. w sprawie rozpatrzenia petycji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Kominki i Piece”
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXX/327/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 31 marca 2022r. w sprawie rozpatrzenia petycji Cechu Zdunów Polskich
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXX/328/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 31 marca 2022r. w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świerczowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXX/329/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 31 marca 2022r. w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Anny w Bąkowicach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXX/330/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 31 marca 2022r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXX/...../2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 31 marca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Biestrzykowice,  na którą składa się działka nr  93/2,  stanowiącej  własność Gminy Świerczów
  PDFProjekt  || (wycofana z obrad zmianą porządku)
 • Uchwała Nr XXX/331/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 31 marca 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu
    ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXX/332/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 31 marca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na najem pomieszczenia w budynku Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Świerczowie na siedzibę dla zespołu wyjazdowego pogotowia ratunkowego Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego KRS 0000008085, NIP: 7542650979, Regon: 00029244 ul. Mickiewicz 2-4  45 369  Opole na okres dłuższy niż 3 lata stanowiące własność mienia Gminy Świerczów
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXX/333/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 31 marca 2022r. zmieniającej uchwałę Nr XV/153/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 7 maja 2020 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w ramach „Działki dla Młodych”
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXX/334/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 31 marca 2022r.w sprawie wyrażenia opinii na temat udziału Gminy Świerczów w opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju i współpracy z tym Stowarzyszeniem w kolejnym okresie programowania w latach 2021 – 2027
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXX/335/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 31 marca 2022r. w sprawie przystąpienia Gminy Świerczów do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Stobrawski Zielony Szlak" w charakterze członka zwyczajnego
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXX/336/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 31 marca 2022r. uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Anny w Bąkowicach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXI/337/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 kwietnia 2022r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXI/338/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 kwietnia 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2022 r.
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXI/339/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 kwietnia 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Świerczów na lata 2021-2030” oraz trybu konsultacji społecznych
  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXI/340/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 kwietnia 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Gminy Świerczów posiadanych w Spółce Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Sp. z o.o z siedzibą w Namysłowie
  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXII/341/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Świerczów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXII/342/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Gminy Świerczów za 2021 rok
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXII/343/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świerczów wotum zaufania
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXII/344/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świerczów absolutorium  za 2021 rok
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXII/345/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXII/346/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2022 r.
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXII/347/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXII/348/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXII/349/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Świerczów na rok  szkolny 2022/2023
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXII/350/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXII/351/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie określenia zakresu pomocy udzielonej przez Gminę Świerczów obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXII/352/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXII/353/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 czerwca 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Świerczów na lata 2021 – 2030” oraz trybu konsultacji społecznych
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXII/354/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie zmiany określenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych
  PDFProjekt   ||   PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXIII/355/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 15 lipca 2022r. w sprawie określenia zakresu pomocy udzielonej przez Gminę Świerczów obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXIII/356/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 15 lipca 2022r. w sprawie utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXIV/357/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 września 2022r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXIV/358/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 września 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2022 r.,
  PDFProjekt  || PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXIV/359/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 września 2022r. w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Świerczów lub jej jednostkom organizacyjnym oraz rekompensaty za koszty odzyskania należności,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXIV/360/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 września 2022r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świerczów,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXIV/361/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 września 2022r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Dąbrowie,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXIV/362/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 września 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Świerczów,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXIV/363/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 września 2022r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Świerczów,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXIV/364/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 września 2022r. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXIV/365/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 września 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Bąkowice,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXIV/366/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 września 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Bąkowice,
  PDFProjekt  || PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXIV/367/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 września 2022r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXIV/368/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 września 2022r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXIV/369/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 września 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Świerczów na lata 2021 – 2030” oraz trybu konsultacji społecznych.
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXV/370/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 listopada 2022r. w sprawie w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Świerczów na lata 2021-2030,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXV/371/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 listopada 2022r. w sprawie w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  PDFProjekt   ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXV/372/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 listopada 2022r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy w 2022 r.,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXV/373/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 listopada 2022r. w sprawie w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXV/374/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 listopada 2022r. w sprawie w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2023 r.,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXV/375/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 listopada 2022r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/131/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Świerczów,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXV/376/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 listopada 2022r. w sprawie w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla samorządowej instytucji kultury  Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXV/377/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 listopada 2022r. w sprawie w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla samorządowej instytucji kultury  Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXV/378/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 listopada 2022r. w sprawie w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXV/379/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 listopada 2022r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Namysłów w sprawie zasad finansowania w 2023 roku opieki zapewnianej w żłobkach dzieciom z terenu Gminy Świerczów,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXV/380/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 listopada 2022r. w sprawie w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXV/381/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 listopada 2022r. w sprawie w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXVI/382/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXVI/383/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXVI/384/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXVI/385/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 grudnia 2022r. ww sprawie zmian w budżecie gminy w 2022 r.
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXVI/386/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXVI/387/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXVI/388/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXVI/389/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Świerczów oraz dokumentów określających spełnianie tych kryteriów, a także określenia liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXVI/390/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie rozpatrzenia skargi
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXVI/391/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Świerczów na 2023 rok
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXVI/392/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie przedłożenia przez komisje Rady Gminy planów pracy na 2023 rok
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXVI/393/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 grudnia 2022r. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Namysłów w sprawie zasad finansowania w 2023 roku opieki zapewnianej w żłobkach dzieciom z terenu Gminy Świerczów
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXVI/394/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „gminny bon żłobkowy”
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXVI/395/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Bąkowice, Bielice, Biestrzykowice, Dąbrowa, Gola, Grodziec, Miejsce, Miodary, Osiek Duży, Pieczyska, Starościn, Świerczów i Zbica
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXVI/396/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 grudnia 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXVI/397/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na części nieruchomości działki nr 439  położonej w obrębie Świerczów
     ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXVI/398/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na części nieruchomości działki nr 533/1  położonej w obrębie Świerczów
     ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXVI/399/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na zamieszkałych nieruchomościach oraz ustalenia wysokości tej opłaty
     ||  PDFUchwała