||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE W SPRAWIE STRATEGII GMINY ŚWIERCZÓW W DNIU 16 LUTEGO 2022 r.

Pragnę zaprosić Państwa do udziału w dalszych pracach nad nową Strategią Rozwoju Gminy Świerczów do perspektywy 2030 roku. Na poprzednim spotkaniu zaprezentowana została Państwu diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej naszej gminy. Zwieńczeniem spotkania było zdefiniowanie wyzwań rozwojowych.

Kolejnym etapem prac nad Strategią będzie wypracowanie założeń wizyjnych oraz kierunkowych.
Na warsztatach skupimy się po pierwsze na opracowaniu wizji naszej gminy w perspektywie 2030 roku. Drugą część warsztatów poświęcimy na definiowanie kierunków działań, tj. inicjatyw, projektów i przedsięwzięć, które powinniśmy realizować, aby Gmina Świerczów mogła się rozwijać stabilnie i w sposób zrównoważony.

Pragnę przypomnieć, iż Strategię Rozwoju Gminy Świerczów do 2030 roku chcemy zbudować w sposób partycypacyjny, tj. z udziałem mieszkańców i liderów społecznych. Wspierać nas będą przy tym eksperci z Instytutu Badawczego IPC z Wrocławia.

Mając na uwadze powyższe, zapraszam do udziału w spotkaniu warsztatowym pod tytułem:

  • Wizja oraz kierunki rozwoju Gminy Świerczów.

Program spotkania przedstawia się następująco:

  • Powitanie i zaprezentowanie celów pracy warsztatowej oraz ustaleń z poprzedniego warsztatu,
  • Tworzymy wizję rozwoju Gminy Świerczów – praca warsztatowa/ dyskusja,
  • Kierunki działań – praca warsztatowa/ dyskusja.

 

Spotkanie odbędzie się w dniu 16 lutego 2022 roku w godz. 16.00 do 18.00, w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury adres: Świerczów, ul. Brzeska 17.

 

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz